Hur går en session i parsamtal till?

En parterapisession kan variera beroende på terapeutens tillvägagångssätt och parets specifika behov. Vi har fått en generell bild från en mottagning som arbetar utifrån KBT med parterapi Stockholm. Här är en generell översikt över hur en parterapisession kan gå till:

1. Inledande mötet:

 • Välkomnande och introduktion: Terapeuten välkomnar paret och introducerar sig själv. Detta skapar en trygg miljö för att främja öppenhet och ärlig kommunikation.
 • Mål och förväntningar: Terapeuten diskuterar mål och förväntningar för sessionen samt lyssnar på parets egna förväntningar.

2. Kontext och historik:

 • Berättelse om Förhållandet: Paret får möjlighet att dela med sig av sin syn på förhållandet och dess historia. Detta inkluderar ofta hur de träffades, viktiga händelser och utmaningar.

3. Aktuella utmaningar och mål:

 • Identifikation av utmaningar: Terapeuten utforskar aktuella utmaningar och konflikter som paret står inför.
 • Fastställande av mål: Tillsammans med paret fastställer terapeuten specifika mål för terapin. Det kan vara förbättrad kommunikation, konflikthantering eller ökad intimitet.

4. Aktiv dialog och kommunikationsövningar:

 • Samtalsövningar: Terapeuten leder diskussioner och övningar som främjar öppen kommunikation och förståelse mellan parterna.
 • Feedback och vägledning: Terapeuten ger feedback och vägledning för att förbättra kommunikationsmönster och lösa konflikter.

5. Utforskande av känslor och behov:

 • Emotionellt utforskande: Paret uppmanas att utforska och dela med sig av sina känslor och behov. Detta bidrar till att öka medvetenheten om varandras perspektiv.

6. Verktyg och strategier:

 • Praktiska verktyg: Terapeuten introducerar verktyg och strategier som paret kan använda utanför sessionerna för att förbättra sin relation.
 • Problemhantering: Paret kan arbeta tillsammans med terapeuten för att utveckla specifika strategier för att hantera och lösa problem.

7. Avslutning och uppföljning:

 • Sammanfattning: Terapeuten sammanfattar sessionens viktigaste punkter och framsteg.
 • Uppföljande åtgärder: Terapeuten kan ge uppgifter eller övningar att utföra mellan sessionerna för att stödja parets framsteg.

8. Upprepning och utveckling:

 • Framtida mål: Paret och terapeuten diskuterar eventuella framtida mål och områden som fortfarande behöver utforskas.

Det är viktigt att notera att varje terapeut och varje par är unika, och sessionerna kan anpassas efter parets specifika behov och situation. Parterapi är en kontinuerlig process, och flera sessioner kan krävas för att uppnå önskade resultat.

25 Jan 2024

Parterapiforum.com

På parterapiforum.com hittar du information inom parterapi för relationer som av någon anledning är lite på glid. Hoppas du hittar något som kan hjälpa dig och din partner att komma vidare eller få en bättre relation.

Ställ en fråga


 


KBT Stockholm
KBT Västerås

Akut hjälp vid otrohet?

En avslöjand otrohet skapar ofta ett akut behov av hjälp i relationen. Om du bor långt från en mottagning eller svårt att få tid på en lokal mottagning kan du få akut hjälp genom videosamtal. Här kan du klicka dig vidare för hjälp online med parterapi.

 

För dig i Stockholm

Här har vi listat resurser för dig som finns i Stockholm med närområde. Inom relationsarbete kan det vara behjälpligt med ordinär parterapi eller hjälp av sexologi i enskilda samtal eller som par.

Sexolog Stockholm