När det inte går längre -Hur skiljer man sig?

De flesta kämpar en stund, ofta ganska länge, innan man hamnar i känslan att man försökt göra allt men inget blir till det bättre. När uppgivenheten börjar tillta och kanske konflikter eller annan negativ inverkan ökat till en nivå att man börjar må dåligt, inte bara tillfälligt, kan det vara dags att faktiskt avsluta relationen. Då har man hamnat i att det inte går längre och man kan behöva ta den där tanken man ännu inte satt ord på, plötsligt behöva uttalas; Jag vill att vi skiljer oss.

Även om man haft det tufft en tid tillsammans blir det ändå svårt att sätta ord på det. Men vad händer sedan?

Hur skiljer man sig?

Det råder viss osäkerhet vad som gäller vid skilsmässa, och det beror nog på att det går till på olika sätt beroende på era förutsättningar. Josefin Hansson är jurist hos Juristkedjan juristbyrå i Örebro där man bland annat biträder vid skilsmässor. Hon säger att de allra flesta hanterar sin skilsmässa på egenhand genom att lämna in begäran om skilsmässa till tingsrätten. Om man är överens om att skilja sig, och båda därmed undertecknat begäran, så kommer den att registreras omgående. Har man barn kommer begäran istället att registreras men inte verkställas (vad man brukar kalla gå igenom). Istället kommer begäran bekräftas som mottagen och att den så kallade betänketiden börjar löpa. Det innebär att en tidsperiod på 6 månader påbörjas utan att något händer med begäran om skilsmässan. Man har under denna tid möjlighet att återkalla begäran, och för det fall man gör det avskrivs den. I annat fall kommer skilsmässan registreras som i der första fallet först när betänketiden löpt ut.

Vanligare än att ta hjälp med själva skilsmässan är vårdnadstvister där juridiskt biträde är betydligt vanligare. De kan börja i olika lägen. Ofta har man försökt få hjälp med medling genom familjerätten. Fungerar inte det kan det bli aktuellt att lämna in stämningsansökan för det som i ärendet blivit tvistigt. Där är det många som vill ha en jurist vid sin sida. Men det finns inget som kräver det, man kan sköta sin tvist själv om man känner sig trygg i att hantera det.

31 Aug 2023

Parterapiforum.com

På parterapiforum.com hittar du information inom parterapi för relationer som av någon anledning är lite på glid. Hoppas du hittar något som kan hjälpa dig och din partner att komma vidare eller få en bättre relation.

Ställ en fråga


 


KBT Stockholm
KBT Västerås

Akut hjälp vid otrohet?

En avslöjand otrohet skapar ofta ett akut behov av hjälp i relationen. Om du bor långt från en mottagning eller svårt att få tid på en lokal mottagning kan du få akut hjälp genom videosamtal. Här kan du klicka dig vidare för hjälp online med parterapi.

 

Extra resurser

Här har vi listat resurser för dig som vill ha mer information.

KBT Örebro